โทรศัพท์: 063-313-3367, 084-4104160 | E-mail: i-esan@outlook.com

Software & Microcontroller accessories

Fingerprint SMS System

Fingerprint SMS System

ระบบที่จะค่อยช่วยเตือนการเข้าเรียนของบุตรหลานเวลาไปโรงเรียน เนื่องจากปัจจุจบันผู้ปกครองส่วนใหญ่ทั้งพ่อและแม่ ต่างทำงานกัน จึงไม่ได้ติดตามว่าบุตรหลานของเราไปถึงห้องเรียนไหม เข้าเรียนไหม วิชาอะไรบ้าง เลิกเรียนเมื่อไหร่ ซึ่งเครื่องนี้จะส่ง SMS ไปยังผู้ปกครองทุกครั้งที่เขาเข้าเรียน เพราะต้องสแกนลายนิ้วมือในคาบเรียนนั้น ดังนั้นผู้ปกครองจะไม่พลาดกิจกรรมต่างๆ ของบุตรหลายเลย
ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์
– รองรับลายนิ้วมือสูงสุด 175 ลายนิ้วมือ
– ใช้ SIM Card โทรศัพท์ทั่วไปได้ เช่น AIS / DTAC / TRUE รองรับคลื่นตั้งแต่ 3G ขึ้นไป
– ความเร็วในการส่ง SMS/คน ใช้เวลาประมาณ 5 วินาที
– ใช้ไฟฟ้า 5V 2A และ 12V 2A

ทักษะที่ต้องหาร:
C, CSS, Design, HTML5, JavaScript, PHP, Python
หมาวดหมู่:
Arduino, Linux Server, Raspberry Pi, Web Programing, Web Project

Related projects