โทรศัพท์: 063-3133367, 084-4104160 | E-mail: i-esan@outlook.com

MultiPurpose Software & Microcontroller accessories

สั่งทำโปรแกรมเฉพาะ

ควรกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ แนวทางในการรับสั่งทำโปรแกรมเฉพาะจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ส่งรายละเอียด ส่งข้อมูลมาที่ i-esan@outlook.com หรือตามฟอร์มด้านล่าง โดยระบุความต้องการว่ามีอะไรบ้าง เช่น นำเข้าข้อมูลแบบไหน ต้องการแสดงผลลัพธ์แบบไหน ใช้งานเครื่องเดียวหรือผ่านระบบเครือข่าย เชื่อมต่อบริการอื่นๆ อะไรบ้าง ฯ
  2. เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ก่อนเริ่มงานจะต้องตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย โดยต้องจ่ายก่อนเริ่มงานครึ่งหนึ่งและหลังงานเสร็จแล้วอีกครึ่งหนึ่งเพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายสบายใจ ในระหว่างทำงานหากมีความคืบหน้าจะทำการส่งการอัพเดทให้ดูเรื่อยๆ
  3. ส่งมอบงาน เมื่องานเสร็จแล้วเราจะส่ง URL และไฟล์งานตัวอย่าง ให้คุณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม หากต้องมีการแก้ไขให้แจ้งทีมงาน เมื่อคุณเห็นว่างาน OK ก็จ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือ ทางเราก็จะจัดส่งข้อมูลให้ทางอีเมล์หรือส่งแฟลชไดร์ฟทางไปรษณีย์